תמונות

לפניכם מס’ מכתבי תמיכה של אנשים מוערכים במרכז הסיוע של עצת נפש: